Axters, Jozef

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Brugge 13 januari 1850 – Gent 19 december 1913).

Richtte in zijn retoricajaar aan het Sint-Lodewijkscollege de Brugse Studentenkring op (1868-1869), een vereniging die toneel in de volkstaal bracht. Axters had als klastitularis Leonardus L. de Bo die hem de liefde voor de West-Vlaamse taal bijbracht. Waarschijnlijk via De Bo kwam Axters in contact met Guido Gezelle. Een jaar voor zijn priesterwijding (1874) werd hij benoemd tot hulpstudiemeester en leraar wiskunde aan het Klein Seminarie van Roeselare. Hij behoorde er tot de leerkrachtenkring rond Hugo Verriest en bracht zijn leerlingen flamingantische gevoelens bij. Zo zou hij de avond voor De Groote Stooringe (1875) het schilderen van strijdlustige opschriften oogluikend hebben toegelaten. Hij had vooral een grote invloed op Albrecht Rodenbach, die aan hem zijn Lied der Vlaamsche zonen opdroeg ("aan u die ons raad- en leidsman was"). Axters was aan het Klein Seminarie ook actief in het Zouavenleger en droeg er de graad van luitenant-kolonel in 1876.

Als gevolg van zijn Vlaamsgezindheid werd Axters samen met andere leerkrachten in april 1876 ontslagen en overgeplaatst naar het gymnasium in Moeskroen. In 1875 was hij lid geworden van de Westvlaamsche Gilde en werd hij tot penningmeester aangesteld. Hij maakte de omvorming mee tot Vlaggegilde en kwam zo ook in de redactie van De Vlaamsche Vlagge terecht. Op die manier bleef hij de blauwvoeterij verder steunen. Omdat hij in 1879 als novice toetrad tot de jezuïeten in Drongen stopte hij zijn activiteiten voor de Gilde. Hij bleef contact houden met zijn Vlaamsgezinde vrienden en vooral met Rodenbach die hem bleef om raad en steun vragen. Na zijn kloostergeloften woonde hij op diverse plaatsen (Leuven, Charleroi, Drongen of Namen).

Literatuur

St. G. Axters, 'Jozef Axters. Een oudere vriend van A. Rodenbach', in Biekorf, jg. 61, nr. 11 (1960), p. 446-452; 
L. en L. Vos-Gevers, Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933, 1976; 
M. Debruyne en L. Gevers, Kroniek van Albrecht Rodenbach, 1980; 
L. Pillen en J. Pollet, 175 jaar Klein Seminarie te Roeselare, 1982; 
J. Geldhof, 150 jaar Sint-Lodewijkscollege te Brugge, 1986; 
L. Gevers, Bewogen jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987.

Auteur(s)

Sandra Maes