Avontroodt, Willem J.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Lier januari 1778 – Lier 8 maart 1864).

Was na jakobijnse capriolen en zijn militaire dienst (1798-1802) beambte te Lier en vanaf 1817 stadssecretaris. Avontroodt legde zich toe op de studie van de Nederlandse letterkunde en geschiedenis en was lid van de kring rond George K. Bergmann en Jan F. Willems. Als Oranjeklant werd hij in 1830 ontslagen. Hij verzoende zich met België, maar niet met de verfransing. Tot behoud van eigen taal en zeden publiceerde hij sedert de jaren 1830 in periodieken en lokale nieuwsbladen, hoofdzakelijk over historische onderwerpen. Hij steunde het aanvaarden van de Commissiespelling en het petitionnement van 1840. Te Lier sloeg hij een brug tussen de Nederlandse beweging vóór en de V.B. na 1830.

Literatuur

M. de Vroede, 'Willem Juliaan Avontroodt (1778-1864) orangist en flamingant', in 't Land van Ryen, jg. 11 (1961), p. 145-167; 
id., 'Avontroodt, Willem Juliaan', in NBW, I, 1964.

Auteur(s)

Maurits de Vroede