Aula (1916-1918)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

tijdschrift voor studenten aan de tussen 1916 en 1918 vernederlandste universiteit te Gent.

Het studentenblad Aula verscheen op 1 januari 1917 en werd op 28 februari erkend als officieel orgaan van het Gentsch Studentencorps Hou ende Trou (GSC). Het tijdschrift, dat het eerste jaar om de veertien dagen verscheen, stelde zich ten doel de verstandhouding onder de studenten te bevorderen, de vergaderingen van het GSC en de aangesloten verenigingen te verslaan en de studenten een kans te bieden om hun letterkundige of wetenschappelijke bijdragen te publiceren. Hoofdredacteur was de student in de rechten Robert van Genechten. De overige redactieleden vertegenwoordigden de verschillende faculteiten of stonden in voor specifieke rubrieken. Van Genechten verzorgde zelf de staatkundige rubriek. De andere vaste medewerkers waren: Fernand van Goethem en in de tweede jaargang Remi Bosselaers (rubriek: geestelijke stomingen), Gaston Burssens en daarna Huibrecht van Ael (letterkundige rubriek) en Marieke van den Bogaert (dameskroniek). Tijdens de vakantie van het jaar 1917 verschenen vier nummers, waarin vooral propaganda voor de Vlaamsche Hoogeschool werd gemaakt. In de tweede jaargang startte Wies Moens met een "Uylenspiegelkroniek". Het tijdschrift bracht regelmatig verslag uit over de vergaderingen van het GSC en de erkende verenigingen, waardoor men een goed beeld krijgt van de activiteiten van de Vlaamsvoelende studentengroeperingen aan de vernederlandste Gentse universiteit. Ook het academisch nieuws ontbrak niet. De berichtgeving over het Nederlandse universitaire leven werd verzorgd door correspondent Sypko H. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, die te Amsterdam studeerde. De professoren Everhardus Godée-Molsbergen, J. André Jolles, Lodewijk Dosfel, Antoon Jacob en Johan Labberton lieten er eveneens bijdragen in verschijnen. Schreven verder nog in het blad: Richard Declerck, Marcellijn Dewulf, Geo van Tichelen, Karel Chrispeels en Paul van Ostaijen. Aula, dat vanaf januari 1918 maandelijks verscheen, hield op 15 juni van dat jaar op te bestaan.

Literatuur

Gentsche Studenten-Almanak voor het Jaar 1918 (1918); 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Anne-Marie van der Meersch