Antwerpsche Courant, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

onpartijdig Antwerps dagblad (11 juli 1915 – half november 1918).

Het was een Vlaamsgezind volksblad, in het geheim geredigeerd door dezelfde mensen rond August Borms die achter het openlijk activistische Het Vlaamsche Nieuws schuilgingen en die dankzij Duitse hulp een monopoliepositie in de Antwerpse perswereld verwierven. Het blad poneerde dat het tijdens de oorlog niet aan politiek wilde doen en een zo ruim mogelijk lezerspubliek wilde bereiken. De artikelen waren voornamelijk gericht tot de gegoede middenstand. De aandacht werd toegespitst op de haven- en handelsbelangen, de oorlogstoestand, overzicht van de pers enzovoort. Af en toe werden bijdragen gepubliceerd die op de arbeiders onder de lezers mikten. De redacteurs werden slechts met pseudoniem of met initialen genoemd. Het blad had een oplage van 26.000 exemplaren. Vanaf 22 augustus 1918 gaf het zelf een oplage van 65.000 exemplaren op.

Literatuur

H.J. Elias, 25 jaar Vlaamse Beweging, I, 1969; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Anne Baeyens; Luc Vandeweyer