Ansay, Justin

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

('s Gravenvoeren 1 november 1888 – Leuven 12 september 1976).

Studeerde na zijn humaniora in het Sint-Hadelijnscollege in Wezet (Visé) wijsbegeerte aan het Klein Seminarie van Sint-Truiden, theologie aan het Grootseminarie te Luik en landbouwwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1912 werd Ansay priester gewijd en twee jaar later was hij landbouwingenieur. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij brancardier en legeraalmoezenier, nadien van 1919 tot 1927 leraar in Wezet en Sint-Truiden en van 1927 tot 1940 proost in landbouwersverenigingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij hoofd van de Technische School in Tessenderlo en van 1943 tot 1960 proost van de Boerinnenbond en van de Boerenjeugdbond-meisjes.

Ansay, bevriend met pastoor Hendrik Veltmans sedert zijn leraarschap in Wezet, ijverde na zijn pensionering in 1960 voor de bekendmaking van de Voerstreek en publiceerde erover in 1965-1970 in Heem, tijdschrift van het Langohr-Veltmans-comité, nadien in 1970-1973 in de Overmaas-jaarboeken. Voorts gaf hij in de Vlaamse Toeristische Bibliotheek (van de Vlaamse Toeristenbond) 's-Gravenvoeren uit. In dit boekje pleitte hij zowel voor trouw van de Voerenaars aan hun dialect, "omdat deze oeroude taal de bewaarster is en de draagster van denkbeelden en tradities uit het verleden", als voor vanzelfsprekende toeleg op het Algemeen Beschaafd Nederlands en op vreemde talen.

Literatuur

G. van Voeren, Veltmans en Overmaas. Een priester die streed voor godsdienst en moedertaal, 1989.

Auteur(s)

Reginald de Schryver