Anciaux, Vik

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Boechout 24 december 1931).

Vestigde zich na zijn geneeskundige studies aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1957 als huisarts in Machelen (Brabant). Als student engageerde Anciaux zich in de ABN-kernen, de Katholieke Studentenactie (KSA) en het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV).

Hij was in 1958 de eerste voorzitter van het Vlaams Jeugdkomitee voor de Wereldtentoonstelling, waar hij – na de toetreding van de katholieke jeugdorganisaties – werd opgevolgd door Wilfried Martens. Hij trad toe tot de Volksunie (VU) en oefende in of voor die partij verscheidene bestuursmandaten uit: arrondissementeel voorzitter voor Brussel (1961-1964), provinciaal voorzitter voor Brabant (1964-1965), partijbestuurslid (sedert 1965), gemeenteraadslid van Machelen (1964-1967), gemeenteraadslid van Brussel (1970-1988), Kamerlid (1965-1995), fractieleider in de Kamer (1975-1977).

In het parlement ontpopte hij zich tot een gedreven debater, die zich vooral bezighield met de taalwetgeving, de staatshervorming, de volksgezondheid en de bio-ethische problematiek. In de regering-Leo Tindemans, gevormd door christen-democraten, socialisten, VU en Front démocratique des Francophones (FDF) na de ondertekening van het Egmontpact in 1977, werd hij staatssecretaris voor Nederlandse cultuur en Brusselse sociale aangelegenheden. In die functie bevorderde hij het Vlaamse sociaal-culturele gemeenschapswerk in de hoofdstad. Na de zware verkiezingsnederlaag van de VU op 17 december 1978 volgde hij ontslagnemend partijvoorzitter Hugo Schiltz op. Tijdens zijn voorzitterschap (tot 1986) poogde hij de spanningen binnen de partij, veroorzaakt door de onenigheid omtrent het afgeschoten Egmontpact, te bedaren en de eendracht te herstellen. In 1989 werd hij lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en staatssecretaris in de Brusselse regering, belast met de coördinatie van het migrantenbeleid, de energie en de brandweer. In 1995 werd hij herkozen, maar in november 1997 nam hij ontslag.

Literatuur

H. Gaus (ed.), Politiek Biografisch Lexicon, 1989, 
B. Brinkman en F. Rogiers, 'Afscheid van een stad', in De Morgen (29 november 1997).

Verwijzingen

zie: Antwerpen-stad, Reimond Mattheyssens.

Auteur(s)

Manu Ruys