Altschul, Willy

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Mannheim 6 juli 1886 – Brussel november 1918).

Promoveerde in 1912 tot doctor in de rechten en werkte tijdens de oorlog als advocaat op het kantoor van een sociaal-democratische partijgenoot in Karlsruhe. In november 1917 werd Altschul benoemd tot medewerker van de perscentrale van het Duitse bezettingsbestuur in Brussel. Hij volgde daar Wilhelm Hausenstein op die zich al in de loop van 1917 had doen opmerken als pleitbezorger van het socialistisch activisme in Duitse sociaal-democratische kringen.

Altschul had in Brussel onder meer de taak als bemiddelaar op te treden tussen het bezettingsbestuur en de Duitse sociaal-democraten, die over het algemeen weinig op hadden met de Flamenpolitik. Zij zagen daarin een annexionistisch project waar alleen de conservatieve rechterzijde, hun politieke tegenstanders dus, belang bij had en dat een spoedige vrede in de weg stond. In de loop van 1918 poogde Altschul in tal van publicaties aan te tonen dat de Flamenpolitik hoegenaamd niet in strijd was met de sociaal-democratische beginsels. Zij was, zo hield hij zijn partijgenoten voor, geen annexionistisch programma, maar integendeel van aard om een Duitse machtsuitbreiding in België overbodig te maken. De activisten waren democraten en fervente Belgische patriotten. Zij waren de enige kracht die na de oorlog een vriendschappelijke relatie van een onafhankelijk België met Duitsland kon waarborgen. In plaats van aan te pappen met de officiële leiding van de Belgische Werkliedenpartij konden de Duitse sociaal-democraten volgens Altschul dus beter de socialistische activisten steunen.

Werken

'Das Erwachen einer neuen belgischen Arbeiterbewegung', in Internationale Korrespondenz, jg. 4, nr. 72 (1918), p. 2-3; 
'Ein belgischer Sozialist über das Londoner Manifest', in Internationale Korrespondenz, jg. 5, nr. 1 (1918), p. 3-4; 
'Französische Einflüsse im belgischen Sozialismus', in Die Glocke, jg. 4, nr. 2 (1918), p. 35-40; 
'Unser Interesse an dem belgischen Nationalitätenproblem', in Internationale Korrespondenz, jg. 5, nr. 13 (1918), p. 49-50; 
'Belgische Frage und Flamenpolitik', in Hamburger Echo, jg. 32, nr. 176 (1918), p. 1.

Literatuur

W. Dolderer, Deutscher Imperialismus und belgischer Nationalitätenkonflikt (Kasseler Forschungen zur Zeitgeschichte, nr. 7, 1989).

Auteur(s)

Winfried Dolderer