Alternatief

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Driemaandelijks Jongerentijdschrift voor Informatie en Aktie", christelijk geïnspireerd en volksnationaal jongerenblad.

Alternatief kwam in 1973 tot stand onder hoofdredactie van de flamingantische anticommunist Vik van Brantegem. Het blad pleitte voor een democratische samenleving en wees totalitarisme en materialisme af. Het zette zich af tegen het "intellectuele terrorisme van links" maar distantieerde zich ook van de Vlaamse Militanten Orde en Were Di. Alternatief noemde zich volksnationaal, was Vlaamsgezind en verzette zich tegen het Egmontpact. Ook pleitte Alternatief voor amnestie, en verdedigde het de Groot-Nederlandse gedachte en het Europa der volken. Het blad had echter vooral oog voor maatschappelijke problemen met een ruime aandacht voor de derde wereld en dissidente stromingen in de Sovjet-Unie en het Oostblok. Op maatschappelijk gebied stelde Alternatief zich officieel voor als solidaristisch. Het blad definieerde dit solidarisme zelf als een mogelijke derde weg tussen kapitalisme en communisme. Basisbegrippen in dit solidarisme waren volgens Alternatief subsidiariteit, solidariteit, verdraagzaamheid en algemeen welzijn. Het blad ging hiervoor te rade bij een aantal christelijke denkers zoals de Duitse jezuïet Heinrich Pesch en Georg Wildmann. De solidariteit was volksnationaal, wat betekende dat de individuele eigenheid van een persoon slechts tot uiting kon komen door de verbondenheid met de volksgemeenschap waartoe deze persoon behoorde. Ook volkeren onderling moesten solidair zijn, en zo besteedde het blad veel aandacht aan christelijke volkeren in communistische landen. In de praktijk werden het editoriaal en de meerderheid van de artikelen namelijk gekenmerkt door een virulent anticommunisme, een ideologie die het blad onverenigbaar achtte met de christelijke levensbeschouwing. Tot een echt uitgewerkte maatschappijvisie kwam het daarnaast niet.

Rond het tijdschrift ontstond eind 1975 de Werkgemeenschap Alternatief waarbinnen de Studentenwerkgemeenschap Alternatief RUG (SARUG) en KUL (SAKUL) gestalte kregen. In 1976 nam Alternatief ook het blad Samizdat over dat tot dan toe door het Vlaams Aktiekomitee voor Oost-Europa werd uitgegeven. Het laatste nummer van Alternatief verscheen in 1981.

Literatuur

W. Cobbaut, Het solidaristisch alternatief. Blauwdruk van een solidaristische maatschappij, 1978.

Auteur(s)

Jan Creve