Als 't past

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

gelegenheidsstudentenblaadje dat in 1907 voor het eerst verscheen aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) naar aanleiding van een controverse tussen Vlaamse en Waalse studenten.

Toen in december 1907 bij een officieel bezoek van kardinaal Désiré Mercier aan de KUL de toenmalige Waalse voorzitter van het Algemeen Studentengenootschap de kardinaal uitsluitend in het Frans toesprak terwijl in 1902 overeengekomen was dat dit in beide talen diende te gebeuren, ontstond er een conflict tussen de Waalse en Vlaamse studenten. Enkele Vlaamse studenten reageerden met het blaadje Als 't past.

Op het einde van het academiejaar 1907-1908 verschenen nog verscheidene nummers waarin de taalstrijd – die het blad Ons Leven reeds enkele jaren in mindere mate had behandeld – en de vernederlandsing van het hoger onderwijs de volle aandacht kregen. Terwijl de eerste afleveringen totstandkwamen door particulier initiatief van Vlaamsgezinde studenten, werd het laatste nummer (februari 1914) hoogstwaarschijnlijk verzorgd door Amicitia-leden, waaronder Jozef van Herck. In dat laatste nummer werd felle kritiek geuit op de Vlaamse volkvertegenwoordigers die het amendement-Frans van Cauwelaert (toepassing van regionaliteitsprincipe) op het wetsvoorstel inzake het gebruik van de moedertaal in het lager onderwijs hadden verworpen, en geprotesteerd tegen het feit dat de eenheid van de katholieke partij ten koste van de Vlamingen moest worden behouden blijven. Het blaadje bracht het idee van zelfbestuur voor Vlaanderen naar voren.

Literatuur

Een eeuw Vlaamse studentenbeweging te Leuven. Catalogus van de tentoonstelling 16 februari-2 april 1976, 1976.

Verwijzingen

zie: Albrecht Rodenbach.

Auteur(s)

Martina de Moor