Allaeys, Hilaire

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Woesten 5 juli 1873 – Antwerpen 16 oktober 1934).

Werkte tijdens zijn lagere humaniora aan het college in Poperinge mee aan het studentenblad De Knodse en stichtte tijdens zijn hogere humaniora aan het college van Moeskroen in 1889 Het Gilde der Jonge Keikoppen en de Zantersgilde. Beide verenigingen verzamelden oude Vlaamse dialectische woorden voor Guido Gezelles Loquela. Als student geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven schreef Allaeys voor Ons Leven, Hooger Leven en Het Nieuwsblad van Ieper. Hij leverde ook bijdragen voor de rubriek "Brieven uit de hemel" in De Vlaamsche Vlagge.

In 1900 studeerde Allaeys af, specialiseerde zich in Parijs tot tandheelkundige en genoot in zijn vakgebied internationale faam. Hij vestigde zich in Antwerpen en bleef zich actief inzetten voor de V.B. Samen met August Borms en Cyriel Rousseeu stichtte hij de Vlaamsche Zangersgilde, waaruit Pro Westlandia (1914) groeide. Met Hilaire Gravez ijverde hij tevergeefs voor de oprichting van een Flemish bureau, dat via brochures de V.B. in het buitenland bekend zou maken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog poogde Allaeys samen met Gravez en Alfons van de Perre, een dagblad op te richten dat radicaal Vlaams en pro-Belgisch moest zijn. Onder de schuilnaam van Dr. Van de Woestijne was hij toen ook een vast medewerker aan De Belgische Standaard. In 1925 organiseerde Allaeys naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van De Vlaamsche Vlagge de Vlaggefeesten in Brugge. Als West-Vlaams letterkundige schreef hij verschillende bijdragen in Dietsche Warande en Belfort. Voor 't Onzent in 't Westland (1930) ontving hij de vijfjaarlijkse prijs van de West-Vlaamse letterkunde. Verder sympathiseerde hij met de Bretoense, Catalaanse en Ierse minderheidsbewegingen in het buitenland.

Literatuur

J. Demaeght, 'Het epos van het Westland, een gesprek met Hilaire Allaeys', in Vandaag, jg. 1, nr. 14 (1 september 1929), p. 320-324; 
A.D., 'Doctor Hilaire Allaeys', in Ons Volk Ontwaakt, jg. 15 (15 en 22 december 1929), p. 791-792 en p. 802-803; 
J. Persyn, Dietsche Warande en Belfort 1900-1924, 1963; 
C. van Wildemeersch, 'Een onbekende mislukking', in Ons Erfdeel, jg. 4, nr. 2 (1965), p. 140-141; 
J. Lebeer, 'Hilaire Allaeys', in NBW, IV, 1970; 
L. en L. Vos-Gevers, Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933, 1976; 
L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, 2 dln., 1982; 
M. Verfaille, 'De figuur van Hilaire Allaeys', in Vlietmara (1984), p. 19-43.

Auteur(s)

Sandra Maes