Algemeene Tooneelcentrale

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

overkoepelende organisatie onder leiding van Frans Haepers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog de toestemming van de bezetter voor de diverse uitvoeringen van amateurtoneelgezelschappen trachtte te bekomen.

De Algemeene Tooneelcentrale ressorteerde onder de te Antwerpen opgerichte en eveneens door Haepers geleide instelling Volk en Kunst, een van de culturele initiatieven van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) ter ordening van het Vlaamse cultuurleven. De leden van de Algemeene Tooneelcentrale ontvingen het blad Volk en Kultuur. Meestal kon de Algemeene Tooneelcentrale de gevraagde toelatingen bekomen, zelfs voor uitvoeringen van auteurs die op een of andere zwarte lijst voorkwamen en waarvan de werken derhalve verboden waren. Van 1943 af groeide er een verwijdering tussen de Algemeene Tooneelcentrale en het VNV als gevolg van spanningen rond Haepers die de VNV-bemoeienissen afwees.

Literatuur

H. van de Vijver, Het cultureel leven tijdens de bezetting (België in de Tweede Wereldoorlog, nr. 8, 1990); 
B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994.

Auteur(s)

Nico Wouters