Algemeen Vlaamsch Nationaal Verbond (AVNV)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaams-nationalistische partij (1928).

In de tweede helft van de jaren 1920 desintegreerde Het Vlaamsche Front tot een aantal zelfstandige lokale partijen in een los verband. Er werden pogingen ondernomen een geünificeerde partij te stichten. In 1928 bereikten de meeste katholieke Vlaams-nationalistische partijgroeperingen een akkoord tot de oprichting van het AVNV. In april 1928 werd een 'directorium' (partijleiding) gevormd met vertegenwoordigers van de betrokken regionale groeperingen: Joris van Severen en Paul-Felix Beeckman van het West-Vlaamse Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond, Bert d'Haese van de Aalsterse Christene Volkspartij-Vlaamsche Front, Hendrik Borginon van de Brabantse tak, Thomas Debacker van de Turnhoutse Katholieke Vlaamsche Volkspartij. In november 1928 trad ook nog Herman van Puymbrouck namens de pluralistische Antwerpse Frontpartij toe. Op 13 november 1928 bereikten ze een akkoord over een programma. De Wet van het AVNV was vaag en dubbelzinnig aangaande vele twistpunten die aan de basis hadden gelegen van het uiteenvallen van Het Vlaamsche Front. Het doel van het AVNV was "het herstel der Groot-Nederlandse Gemeenschap" na de realisatie van een Vlaams-nationale staatsinrichting die organisch en solidaristisch zou zijn. Het AVNV werd oligarchisch geleid door het directorium dat zichzelf voor een beperkte periode "dictatoriale macht" toekende om het AVNV uit de steigers te helpen. Het waren woorden in de wind want vooral de West-Vlamingen met Van Severen op kop wensten geen vrede te nemen met wat in hun ogen een halfslachtige partij was. Op een directoriumvergadering, 27 december 1928, verklaarde Van Severen voortaan ondubbelzinnig de staatkundige hereniging met Nederland na te zullen streven. Het revolutionaire opbod van Van Severen, die ook een autoritaire partij wenste, maakte verdere samenwerking onmogelijk. Het AVNV ging ter ziele nog voor het werkelijk van start kon gaan.

Literatuur

A.W. Willemsen, Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940, 19692; 
H.J. Elias, 25 jaar Vlaamse Beweging 1914-1939, 4 dln., 1969; 
B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994.

Auteur(s)

Bruno de Wever