Algemeen Vlaamsch Jeugdverbond (AVJ)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

jeugdorganisatie gesticht te Mechelen op 8 april 1934 en ontstaan door de versmelting van twee leerlingenbonden van het officieel middelbaar onderwijs, namelijk het Algemeen Vlaamsch Studentenverbond (AVS) en de Jeugd- en Studiekring Opgang (JESO).

Aan de stichtingsvergadering namen vier JESO-leden deel, onder wie Gaston Moorkens, Frans Pittois en Rik Verhoeven, terwijl Max van Weezel, Paul de Ryck, Rie de Cordier, Eugeen van Oye en Marcel Schepens het AVS vertegenwoordigden. De leerlingenbond van de Rijksnormaalschool van Blankenberge sloot zich onmiddellijk aan onder voorzitterschap van Pittois, naast de bonden van Lier en Boom. Studentenclubs van athenea van Antwerpen, Mechelen, Brussel en Gent volgden.

Moorkens en De Ryck maakten deel uit van het hoofdbestuur. Maandelijks zou het bondsblad Rezultante richtlijnen geven aan de plaatselijke bonden om meer eenheid te bereiken. Slechts één nummer verscheen. Het AVJ overleefde het schooljaar 1933-1934 niet.

Het AVJ was politiek en filosofisch neutraal. Wel wilde het de strijd aanbinden tegen de Vlaams-vijandige groeperingen en de antimilitaristische gedachte steunen. Het wilde de jeugdbewegingsmethodiek invoeren in de studentenbeweging door het organiseren van activiteiten in de natuur en van 'gezonde ontspanning'.

Auteur(s)

Miet Ureel; Lieve Gevers