Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond (AVNJ)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaams-nationale jeugdbeweging.

Vanaf 1969 deden zich binnen het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) ideologische wrijvingen voor tussen de verbondsleiding en de gouwleiding van Antwerpen. De basis voor dit conflict werd gevormd door de aanwezigheid van leden van de Wiking-Jugend op activiteiten van het VNJ-Antwerpen en het feit dat het VNJ-Antwerpen een meer radicale, Germaanse koers wilde varen. In de loop van 1970 werden de standpunten nog verstrakt en gouwleider Piet Vereecken werd samen met dienstoverste Jef Lijs en gewestleider Erik Claus uitgesloten. De meeste leden van de gouw en het oudercomité onder leiding van de Volksunie-senator Hector Goemans weigerden deze ontslagen te aanvaarden en in 1971 vormde de gouw Antwerpen van het VNJ zich om tot het AVNJ.

Het AVNJ noemde zich nadrukkelijk Germaans, verzette zich tegen materialisme en "rasvernietiging" en beriep zich op "nationalisme én socialisme als 2 begrippen die elkaar uitsluiten".

Het Verbond telde bij zijn ontstaan zo'n 200 leden, maar door interne moeilijkheden viel het ledenaantal snel terug. Mede hierdoor veranderde na 1975 de werking. De klemtoon kwam toen vooral te liggen op elitevorming en kaderscholing voor jongeren. Het AVNJ onderhield in eigen land goede contacten met de Vlaamse Militanten Orde (VMO) en de oostfrontersorganisatie Hertog Jan van Brabant en ook met het Scoutsverbond Delta werd een tijdlang samengewerkt. In het buitenland waren er in de jaren 1970 goede contacten met de Duitse Wiking-Jugend en Europe-Jeunesse in Frankrijk. Deelname van AVNJ'ers aan VMO-activiteiten en de herhaalde aanwezigheid van militanten van de Franse Fédération d'Action nationale et européenne zorgde echter meermaals voor problemen met de gerechtelijke instanties. Dit leidde mee tot de ontbinding van de laatste twee AVNJ-groepen (1986).

In de herfst van 1986 probeerden leden van het voormalige AVNJ tot een nieuwe bundeling te komen onder de naam Vlaamse Jeugd. De extreem-rechtse groep legde nu sterk de nadruk op volkskunst en lanceerde een nieuw tijdschrift onder de naam Vogelvrij!. De Vlaamse Jeugd slaagde er echter niet in een nieuw publiek te bereiken en het initiatief viel na enkele jaren weer uiteen. Een deel van de leden vervoegde de jongerengroep De Vrijbuiter, terwijl een kleine kern doorging met het organiseren van volkse activiteiten. Deze groep evolueerde uiteindelijk tot een vriendenkring voor voormalige leden van het AVNJ en de Vlaamse Jeugd.

Auteur(s)

Jan Creve