Algemeen Vlaams Congres

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

werd georganiseerd in december 1949 op initiatief van de Vereniging van Vlaamse Studenten en gesteund door het Algemeen Vlaams Comité en het Vlaams Economisch Verbond. Na de oprichting van het Algemeen Vlaams Comité was dit het tweede initiatief na de Tweede Wereldoorlog om Vlaamsgezinden van diverse richtingen tot samenwerking te brengen. Het Congres had plaats op 17 en 18 december 1949 en omvatte vijf secties: een culturele, een economische, een jeugd- en staatkundige en een algemene. Er werden referaten gehouden door het Kamerlid A. vanden Berghe, Leo Lindemans, O. Zeghers, Karel Pinxten, Jef van Bilsen, Maurits van Haegendoren, Renaat Merecy, Jef Rombouts, Walter Opsomer, Vital Celen en Max Lamberty. De slotrede werd uitgesproken door Robert Vandeputte. Het Congres maakte de stand van zaken voor de Vlamingen op en wees onder meer op het gevaar van de vervalste talentelling. Er werd een wetenschappelijk vastgelegde taalgrens gevraagd en een aanpassing van de provincie- en arrondissementsgrenzen bij het aldus bepaalde taalregime. Het Congres vroeg ook een einde te stellen aan "alle uitwassen en overdrijvingen der repressie".

Literatuur

Handelingen van het Algemeen Vlaams Congres, Brussel 17-18 december 1949, 1949; 
'Een Algemeen Vlaams Congres', in De Belleman, jg. 29, nr. 1 (februari 1950); 
H. Todts, Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden, I, 1961.

Auteur(s)

Gaston Durnez