Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

De groeiende interesse in de V.B. voor de problematiek van de sociale zekerheid, leidde in 1995 binnen het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) tot de Werkgroep Vlaamse Sociale Zekerheid. Onder leiding van Eric Ponette, moest die de onvrede van een deel van de V.B. met de organisatie van de sociale zekerheid in België onderzoeken en aan acties hieromtrent vorm geven. Dit leidde tot de oprichting, in december 1995, van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid, waarin naast de toenmalige OVV-leden ook verenigingen uit de socio-medische sector zetelden, zoals het Doktersgild Van Helmont, Het Vlaamse Kruis en de Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen (VVZ). Voorzitter werd de arts en voormalig Volksunie-parlementslid Walter Peeters. Peter de Roover (Vlaamse Volksbeweging) en Lionel Vandenberghe (IJzerbedevaartcomité) werden ondervoorzitter, terwijl Jürgen Constandt (VVZ) het secretariaat op zich nam.

Op 10 maart 1996 kwamen ruim achthonderd militanten uit de diverse aangesloten organisaties in Antwerpen bijeen op een nationale ontmoetingsdag. In de toespraken werd gewezen op het bestaan van financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië in het kader van de sociale zekerheid. De sprekers eisten het recht op voor de deelstaten om eigen klemtonen te leggen. Zij meenden tevens dat een toewijzing van de bevoegdheidsdomeinen van de sociale zekerheid aan de deelstaten zou bijdragen tot beleidsefficiëntie en responsabilisering, waarbij van eventuele geldstromen naar Wallonië geen sprake meer zou zijn. Het Aktiekomitee bleef in de loop van de volgende maanden de overheid onder druk zetten en sensibiliseringsacties voeren.

Auteur(s)

Frank Seberechts