Aelvoet, Hendrik

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Leuven 7 april 1913 – Leuven 11 januari 1970).

Was licentiaat in de Germaanse filologie (Katholieke Universiteit Leuven, 1935) en leraar aan het atheneum te Tienen.

Aelvoet onderzocht de invloed van 125 jaar verfransing in het Brusselse in een reeks artikelen in De Brusselse Post, die in 1957 gebundeld werden. Onder andere aan de hand van de opeenvolgende talentellingen beschreef hij het verloop van de verfransing, waarbij hij de nadruk legde op de verfransende invloed van het bestuursapparaat. Zijn conclusie was dat de verfransing alleen kon worden gestuit door het vestigen van een Vlaamse politieke macht.

Aelvoet was een man van de studeerkamer, die ook andere taalgrensgebieden (onder meer Overmaas) op zorgvuldige wijze in kaart bracht; zijn enige officiële functie was die van secretaris van het Verbond der Vlaamse Academici (1957-1968).

Werken

Hondervijfentwintig jaar verfransing in de agglomeratie en het arrondissement Brussel (1830-1955), 1957.

Literatuur

H. Draye, 'Kroniek "Personalia"', in Naamkunde, jg. 2, afl. 3-4 (1970), p. 247.

Auteur(s)

Karel de Witte