Activistische sluikpers

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

pamfletten met een periodiek karakter die na 11 november 1918 werden verspreid door in België achtergebleven activisten.

Toen de Duitse terugtocht in de herfst van 1918 vaststond werd beslist om de activistische agitatie na de wapenstilstand verder te zetten. De al te bekende activisten zouden naar Duitsland en Nederland verhuizen. In het bezette land zouden agenten achterblijven om de band met de militanten te bewaren en contacten te leggen met de soldaten van de Frontbeweging die ze tot opstand moesten aanzetten. De activisten wilden ook tonen dat ze aanwezig konden blijven en hun boodschap konden verspreiden ondanks het verdwijnen van de Duitsers en de terugkeer van de Belgische autoriteiten. Deze agitatie werd gevoerd met blaadjes onder de namen De Vliegende Aktivist, Vrij Vlaanderen, De Vrije Stem. De ploeg rond de in Brussel ondergedoken August Borms speelde hierin een belangrijke rol. Deze pamfletten propageerden niet alleen een anti-Belgische boodschap maar riepen ook op tot geweldpleging. De blaadjes verdwenen na enkele maanden van het toneel maar hun verspreiding na 11 november had de irritatie bij Belgische patriotten en bij de veiligheidsdiensten sterk verhoogd hetgeen zich uitte in agressie tegen allerlei uitingen van Vlaamsgezindheid. Mede daardoor verliep de herleving van de V.B. in de naoorlogse tijd moeizaam.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer