Aanval, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"weekblad tot verbreiding van de Groot-Nederlandsche beginselen. Orgaan voor de Nederlandsche Nationaal-Solidaristen", dat verscheen op dagbladformaat met vier tot acht pagina's van 14 januari 1932 tot en met 4 februari 1932.

De redactionele leiding was in handen van H.A. Sinclair de Rochemont en D.H. Querner. Verder werkten mee G.C. Labouchère en N.W.C. Brouwer.

Sinclair de Rochemont ( 1901) was al snel na de Eerste Wereldoorlog tot een antidemocratische en autoritaire stellingname gekomen. Via deelname aan het Verbond van Actualisten en de Vereeniging De Bezem probeerde hij, nadat hij door ruzie met W.H. Haighton, de geldschieter, op een zijspoor dreigde te geraken, in het najaar van 1931 contact met Joris van Severen te leggen. Deze wees onmiddellijke banden af. Sinclair de Rochemont besloot toen op 16 januari 1932 zelf het Verbond van Nationaal-Solidaristen in Rijks-Nederland op te richten met De Aanval als eigen blad.

Hierin propageerde hij een federaal Groot-Nederland. In elk nummer stond een kaart van de Nederlanden met de taalgrens als "de toekomstige rijksgrens". Het Italiaanse fascistische corporatisme moest Nederland uit de economische crisis halen en het parlementaire bestel werd afgedaan als "volksflikvlooierij". Nogal verwarrend waren de pleidooien voor enerzijds een sterke staat en anderzijds de volksgemeenschap. Er was ruime aandacht voor Vlaanderen, met "brieven" over het activisme, de Frontbeweging en de Franse machinaties bij de Belgische Revolutie van 1830. In De Aanval en later in De Doordrijver weerklonk in menig artikel een grof antisemitisme.

De Doordrijver, "Nationaal-Solidaristische Maandblad", verscheen van februari 1934 tot juni 1934 met vijf nummers op dagbladformaat. Er worden geen namen van redactie en beheer vermeld. De toonzetting is identiek aan die van De Aanval. Het ideaal is: "Steunt ons in de strijd voor een zoo groot en sterk mogelijk vaderland: Groot-Nederland; een zoo zuiver mogelijk vaderland: een Arisch-Groot-Nederland; een zoo rechtvaardig mogelijk vaderland: een solidaristisch Arisch-Groot-Nederland."

Na nog wat politieke omzwervingen koos Sinclair de Rochemont voor dienstneming in de Waffen SS en hij stierf in 1942 in Leningrad.

Literatuur

A.A. de Jonge, Crisis en Critiek der Democratie, 1968; 
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, II, 1969; 
H. Schippers, Zwart en Nationaal Front. Latijns georiënteerd rechts-radicalisme in Nederland (1922-1946), 1986.

Auteur(s)

Pieter van Hees