AKVS-Schriften

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"Mededelingen van de stuurgroep Oud-AKVS'ers", Vlaams-nationalistisch tweejaarlijks tijdschrift, verschijnend sinds november 1980.

Aanleidingen voor het opstarten van dit tijdschrift waren enerzijds de bijeenkomst van oud-AKVS'ers in de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge (5 mei 1979) onder impuls van Dis Fagot en anderzijds de toenemende historische aandacht voor het vooroorlogse Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) op het einde van de jaren 1970 (bijvoorbeeld het proefschrift van Louis Vos). De oorspronkelijke redactieraad bestond uit Elias Dupon, Paul Meulemans, Jan de Vaster, Leo Wouters en later Jef Olaerts. Huidige redactieleden zijn onder anderen Meulemans, Fernand Roose, Frans Wagemans en Marcel Beerten.

Het doel van het tijdschrift was een bijdrage te leveren tot de geschiedschrijving van het AKVS. Daarom riep de redactie nog levende getuigen op hun verhalen en/of bronnenmateriaal voor publicatie in te zenden. De achterliggende bedoeling was – naast het levend houden van de herinnering aan het AKVS – de huidige Vlaams-nationalistische jeugdbewegingen kennis te laten nemen van de door het AKVS uitgedragen idealen. Na 1991 besloot de redactie onder druk van de lezers naast het historische aspect ook aandacht te besteden aan de actualiteit. Zo verschenen vanaf 1991 artikelen over de Sint-Michielsakkoorden, de kwestie Brussel en de splitsing van de sociale zekerheid.

Auteur(s)

Nico Wouters