't En Zal

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"orgaan van het Vlaamsch-nationalistisch verweer onder de studentenjeugd in West-Vlaanderen", waarvan slechts één nummer verscheen in januari 1926.

Het blad werd vanuit Gent en Lokeren in West-Vlaanderen verspreid. Het verscheen op groot formaat en telde acht bladzijden. De redactie noemde zich "onafhankelijk van iedere organisatie", maar kwam voort uit het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS). Het eerste en enige nummer van 't En Zal verscheen in een periode van toenemende agitatie tussen het AKVS en de bisschoppen. Het blad verdedigde de eis van zelfbestuur voor Vlaanderen en wilde zo een ondersteuning zijn voor De Blauwvoet en Het Pennoen. Het beheer en de redactie was in handen van René Lagrou, en hoogstwaarschijnlijk ook Gaston Lambrecht en Oscar Vrielynck, drie seminaristen. De laatste twee werden eind 1927 omwille van hun Vlaams-nationale overtuiging van het Grootseminarie van Brugge weggezonden.

Literatuur

L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, II, 1982.

Auteur(s)

Pieter Jan Verstraete