Vlaamsche Landsbond

Uit NEVB Online
Versie door ADVN (overleg | bijdragen) op 8 jan 2019 om 14:28 (1 versie geïmporteerd)
Ga naar: navigatie, zoeken

Brusselse activistische vereniging, opgericht in juni 1916.

Op een vergadering van de Vlaamsche Volksbond werd op 13 juni 1916 door onder meer Frans Reinhard, Maurits Josson, Jozef Haller von Ziegesar, Arthur Faingnaert, Jacob Lambrichts, Lodewijk Masfranckx, Lodewijk Peerenboom besloten een Vlaamsche Landsbond op te richten. Een deel van de leden van de proactivistische Vereeniging van Vrienden der Vlaamsche Zaak sloot zich bij de Landsbond aan. Reeds op 15 juni 1916 werd een manifest uitgevaardigd, "Aan het Vlaamsche Volk", waarin de stichting van een Landsbond werd meegedeeld, evenals het programma waarin de vorming van een statenbond Vlaanderen-Wallonië het hoofdpunt was. In het Vlaamsch Huis te Brussel werd op 9 juli 1916 een publieke vergadering belegd waar Reinhard, Pieter Tack en Lambrichts het woord voerden. De activiteit is verder beperkt gebleven tot zondagse uitstapjes naar randgemeenten met enige Brusselse activisten. In de een of andere zaal werd dan een kunstprogramma (zang en declamatie) uitgevoerd om wat belangstelling te wekken en werden spreekbeurten gehouden door Jozef van Wetteren en August Borms.

De Landsbond onderhield contacten met de Duitsers en zou uit Nederland financiële steun ontvangen hebben via Frederik C. Gerretson om voor het federalisme te pleiten. Met de Jong-Vlamingen te Gent bestonden contacten, maar van een samengaan of samenwerking was geen sprake; Reinhard wilde dit niet en de Jong-Vlamingen vonden de bond te pro-Duits. Ook verschilde men van inzicht over de vorming van de zogenaamde statenbond Vlaanderen-Wallonië. De Landsbond overleefde zijn stichtingsjaar niet.

Literatuur

A.L. Faingnaert, Verraad of zelfverdediging?, 1933.

Auteur(s)

Aelbrecht Peerenboom; Luc Vandeweyer