Ons Recht

Uit NEVB Online
Versie door ADVN (overleg | bijdragen) op 10 jan 2019 om 12:31 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaamsgezind weekblad, verscheen te Antwerpen van 26 maart 1899 tot 26 juli 1914.

Dit katholiek en progressief weekblad was de voortzetting van het in 1893 verdwenen blad Het Recht. Ons Recht, officieuze tolk van de flaminganten van de Nederduitsche Bond, verdedigde de middenstandsbelangen en hield onverkort vast aan het programma van de Antwerpse Meetingpartij. De bestrijding van het militarisme was een der belangrijkste doeleinden van het blad. Vanaf 1910 geraakte Ons Recht binnen de Meetingpartij geïsoleerd. In dat jaar werd Edward Coremans opzijgeschoven, tot groot ongenoegen van een minderheid Coremans' getrouwen in de Nederduitsche Bond. Die had zich met tegenzin neergelegd bij de kandidatuur van minister August Delbeke en wenste het door Coremans belichaamde Meetingradicalisme in ere te houden. Tijdens de verkiezingsstrijd van 1912 schoot Ons Recht dan ook met scherp zowel op de conservatieve katholieke kandidaten als op de door het Nederduitsche Bondsbestuur gesteunde kandidatuur van Alfons van de Perre: de bondsleiding verloochende de traditionele Meetingpolitiek terwijl de kandidatenlijst op autocratische wijze was samengesteld. Toen in 1913 de katholieke rechterzijde in het parlement bereid bleek de algemene persoonlijke dienstplicht goed te keuren, bleef Ons Recht tegen die legerhervorming ageren en Vlaamse regimenten eisen. Tacticus Frans van Cauwelaert die veel had verwacht van regeringsloyauteit leed ernstig gezichtsverlies. Tijdens de parlementaire behandeling van de schoolwet (1914) stelde Ons Recht opnieuw vast dat Van Cauwelaerts tactiek op de verwerping van de Vlaamse eisen terzake uitdraaide én op de uitlevering van de Vlaamse kinderen te Brussel aan verdere verfransing. De diepe verdeeldheid onder de Antwerpse flaminganten en het door kardinaal Désiré Mercier in 1910 uitgevaardigde verbod om Ons Recht te lezen leidden tot de verdwijning van het blad in juli 1914.

Literatuur

H. de Borger, Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium (1794-1914) (IUCHG, Bijdragen 49, 1968); 
H. van Velthoven, De Vlaamse kwestie 1830-1914. Macht en onmacht van de Vlaamsgezinden, 1982; 
M. van Mechelen, Uit de briefwisseling van Frans Van Cauwelaert 1/B (Publicaties SBA/AMVC, nr. 16-17-18-19, 1986).

Auteur(s)

Dirk Luyckx