Nationaal Vlaamsch Comiteit tot Verdediging van de Vlaamsche Zaak in België

Uit NEVB Online
Versie door ADVN (overleg | bijdragen) op 10 jan 2019 om 13:24 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

een kortstondig in Nederland gevestigde formatie, waarvan de in 1914 naar Nederland getrokken Vlamingen René de Clercq, Leo Meert, Karel van den Oever en Dirk de Vos de hoofdfiguren waren.

Men voelde onder de Vlamingen, zowel in Nederland als in het bezette België, de noodzaak van een centraal leidend orgaan van het activisme. Op 5 januari 1917 stuurden De Clercq en Meert namens het Comiteit een telegram aan president W. Wilson, waarin ze de Amerikaanse president hun sympathie betuigden met zijn pogingen om tot een spoedige en duurzame vrede te komen op grond van de bescherming van de rechten en vrijheden van kleine volkeren. Ze spraken de hoop uit dat dit zou leiden tot het herstel van een neutraal België met daarbinnen autonomie voor het tot dusver zo verongelijkte Vlaanderen.

Het eigenmachtige optreden van het Comiteit in Nederland wekte ontstemming bij de activisten in België. Het misnoegen werd nog groter toen bleek dat het Nationaal Vlaamsch Comiteit in Nederland ook een nota overhandigd had aan baron Fallon, Belgisch gezant in Den Haag, met het verzoek die door te sturen aan de Belgische regering in Le Havre. Ook in de nota werd de verwachting uitgesproken dat een neutraal en onafhankelijk België spoedig hersteld zou zijn en dat de noden en rechten van het Vlaamse volk erkenning zouden vinden. Op de vergaderingen van activisten te Brussel werd het optreden van het Comiteit met klem afgekeurd. Zo werd op 15 januari beslist De Clercq een brief te sturen met het verzoek niet meer in het openbaar op te treden zonder voorafgaand overleg met de Brusselse groep. Daar was men druk bezig een leidend orgaan te scheppen om op te treden in naam van het Vlaamse volk. In Brussel werd op 4 februari 1917 een Vlaamsch Nationale Landdag gehouden waar de Raad van Vlaanderen werd opgericht. In De Toorts bleef men nog wat nakaarten over het vredesinitiatief van president Wilson, maar het Comiteit in Nederland doofde uit als een nachtkaars.

Literatuur

De Toorts (10 juni 1916-13 januari 1917); 
A.L. Faingnaert, Verraad of zelfverdediging?, 1933; 
H.J. Elias, 25 jaar Vlaamse Beweging 1914-1939, I, 1969; 
L. Wils, Flamenpolitik en aktivisme, 1974; 
K. Hulpiau, René de Clercq (1877-1932). Een monografie, 1986.

Auteur(s)

Lammert Buning; Koen Hulpiau