Katholieke Vlaamsche Student, De

Uit NEVB Online
Versie door ADVN (overleg | bijdragen) op 8 jan 2019 om 13:21 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

activistisch studententijdschrift (23 september 1916 – Pasen 1918).

Op initiatief van Floris Couteele uitgegeven in Antwerpen, volgens de redactie op bijna duizend exemplaren, richtte het tijdschrift zich tot heel de katholieke Vlaamse studentenbeweging. Al werd het zowel in West-Vlaanderen als in Limburg gelezen, toch was het in feite het orgaan van de door activistische studenten in het vernederlandste Gent opgerichte Oost-Vlaamse Gouwbond. In de eerste nummers werd heel wat ruimte gereserveerd voor een vrije tribune, waarin voorstanders van een actief passivisme aan bod kwamen, maar vanaf het eind van de eerste jaargang kreeg de activistische toon meer de bovenhand. Terwijl het blad in het begin ook met opzet didactisch en ernstig was, bedoeld als "heilzame reactie op de boersche romantiek van voorheen", had protest van de lezers daartegen tot gevolg dat er later ook door de lezers zelf ingestuurde opstelletjes werden opgenomen. Toch bleven in de tweede jaargang veel bijdragen over kunst, taal en geschiedenis verschijnen. In dat jaar werd de Mechelse Gandavensis student Remi Bosselaers de contactpersoon tussen het blad en de Oost-Vlaamse Gouwbond en werkten er ook meisjes mee.

Ideologisch leunde het tijdschrift toen aan bij het gematigd activisme van de krant De Eendracht, waarvan Couteele sinds 1917 redactiesecretaris was. Dat hield in: propaganda voor de vernederlandste Gentse universiteit, verdediging van de als idealisten voorgestelde activisten, keuze van Vlaams belang boven staatsbelang, kritiek op de 'passieve' houding van vele flaminganten, ook van Frans van Cauwelaert, en protest tegen de regering van Le Havre. De toon van het blad bleef overigens zeer diplomatisch vanuit een bekommernis om niet als blad van één strekking te worden gebrandmerkt. Hoewel in enkele afleveringen verslagen van plaatselijke activiteiten werden gepubliceerd, slaagde het tijdschrift er niet in zich voldoende in te planten in de katholieke studentenwereld en bleef het te veel binnen de kring van de met Gent sympathiserende bonden om de oorlog te kunnen overleven.

Literatuur

L. Vos, 'De Katholieke Vlaamsche Student. 1916-1918. Politiek profiel van een studentenblad', in De Vlaamse beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1974, p. 174-189.

Auteur(s)

Louis Vos