Hoek, Derk G.

Uit NEVB Online
Versie door ADVN (overleg | bijdragen) op 8 jan 2019 om 13:20 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

(Hoogvliet 6 juni 1887 – 's-Gravenhage 14 december 1976).

Studeerde rechten en deels geschiedenis aan de Université libre de Bruxelles en was er toen medewerker aan Ons Tijdschrift. Op 24 juli 1914 promoveerde Hoek tot doctor in de rechten. In 1915 keerde hij naar Nederland terug en was er eerst tot 1918 in overheidsdienst werkzaam, op het departement van landbouw, nijverheid en handel, vervolgens tot 1949 bij particuliere industriële ondernemingen. Hoek is auteur van verzenbundels, onder meer van Conservatieve Gedichten (1927), en schreef ook historische studiën, die veelal over Den Haag in de 17de en 18de eeuw handelen.

In het ouderlijk huis te Brussel ontmoette Hoek vaak de Gentse ambt- en landgenoot van zijn vader, de predikant Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Jan D.. Als student raakte hij sterk geïnteresseerd in de V.B. en publiceerde met Lucien Brulez een Franstalige brochure ten gunste van de vernederlandsing van de Gentse universiteit.

Aan de universiteit sloot hij vriendschap met Eugène Cantillon, met Leo Picard die in Gent studeerde maar wel vaker overkwam, en met zijn landgenoot Frederik C. Gerretson. Toen deze in 1911 naar Nederland terugkeerde, werd Hoek diens opvolger als correspondent voor het christelijk-historische dagblad De Nederlander. In de eerste oorlogsmaanden trok Hoek door Vlaanderen en publiceerde in dat blad ooggetuigeverslagen en interviews, die hij spoedig nadien ook, onder het pseudoniem van Frank Gericke, in boekvorm liet verschijnen. Over de eerste maanden van de Duitse bezetting schreef hij ook nog in verband met de V.B. de anonieme brochure Vlaanderen en de Belgische kwestie, waarin hij pleitte voor een vorm van zelfbestuur voor Vlaanderen. Terug in Nederland steunde Hoek de Vlaamsgezinde groep rondom De Vlaamsche Stem, werd medewerker aan Dietsche Stemmen en occasioneel aan Picards De Vlaamsche Gedachte. Na de oorlog hield Hoek zich buiten de V.B.

Werken

F. Gericke, Van het Slagveld der Natiën, 1915; 
Vlaanderen en de Belgische kwestie, 1915.

Literatuur

R.G.K. Kraan, Ons Tijdschrift, 1896- 1914, 1962; 
L. Buning, Het strijdbare leven van J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Vlaming door keuze, 1976; 
id., 'Derk Gerhardus Hoek', in NBW, VII, 1977; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Reginald de Schryver