Gisseleire, Pol (eigenlijk Paul) C.

Uit NEVB Online
Versie door ADVN (overleg | bijdragen) op 8 jan 2019 om 17:57 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 17 maart 1863 – Saint-Jean Cap Ferrat 17 december 1959).

Studeerde rechten aan de Université Libre de Bruxelles, promoveerde in 1886 en was tot 1937 als advocaat werkzaam te Brussel. Daarna verbleef Gisseleire vaak in Zuid-Frankrijk waar hij op zesennegentigjarige leeftijd overleed.

Gisseleires Vlaamsgezinde actie situeert zich aan het einde van de 19de eeuw te Brussel. Hij kwam voor het eerst in het nieuws toen hij op 22 juni 1890 met zijn confrater Maurits Josson en andere jonge Brusselse flaminganten de vijfenzeventigste verjaardag vierde van de Franse nederlaag te Waterloo. Daarbij hoorde niet alleen een optocht naar het slagveld maar ook een manifest van de beide advocaten, waarin het eeuwenoude annexionisme van Frankrijk ten aanzien van België werd aangeklaagd. De Franstalige Belgische pers reageerde zeer ontstemd en de socialistische politicus uit Bergen, Léon de Fuisseaux, wilde op het slagveld van Jemappes, waar de zege van generaal Dumouries in 1792 tot de verovering van de Oostenrijkse Nederlanden had geleid, een tegenmanifestatie organiseren; deze betoging werd evenwel door de regering verboden.

Met Josson was Gisseleire zeer roerig in de verfranste Brusselse balie en klaagde onverdroten de overtredingen van de taalwetgeving aan. In 1891 namen beiden, met Emiel ver Hees, het initiatief tot de oprichting van wat aanvankelijk het Vlaamsch Pleitgenootschap tot Beoefening der Pleitkunde heette, maar reeds in hetzelfde jaar werd omgedoopt tot Vlaamsch Pleitgenootschap der Brusselsche Balie (Vlaamse Conferentie der Balie). De officiële stichtingsvergadering dateert van 14 mei 1891 en stelde Gisseleire als secretaris aan. Die hield, op 11 november 1891, de eerste openingsrede, getiteld: De oorsprong der Vlaamsche taal, haar invloed op het schoonheids-, zedelijke en godsdientig gevoel van den stam. Hierin noemt Gisseleire verfransing en goddeloosheid in één adem en hij definieert de V.B. niet alleen als een taalkwestie maar ook als de herleving van de oude volksgeest met benadrukking van de liefde tot de godsdienst.

Nog te Brussel was Gisseleire van 27 juni 1896 tot 8 april 1898 hoofdredacteur van Het Vlaamsche Volk, dat verscheen als katholiek volksgezind dagblad voor België. Het blad besteedde bijzonder veel aandacht aan de strijd om de Gelijkheidswet van 1898. Na de ondergang van dit blad lijkt Gisseleire geen bijzondere rol meer te hebben gespeeld in de V.B. Wel werd hij later nog lid van het Nationaal Vlaamsch Verbond.

Werken

De oorsprong der Vlaamsche taal: haar invloed op het schoonheids-, zedelijke en godsdienstig gevoel van den stam, 1892.

Literatuur

T. Coopman (e.a.), De Taalstrijd hier en elders, VII, 1890-1891; 
P. Fredericq, Schets eener geschiedenis van de Vlaamsche Beweging, II, 1908; 
H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse gedachte, IV, 1965; - - H. de Ceulaer, Het dagblad "Het Vlaamsche Volk" 1894- 1898, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1970; 
C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams pleitgenootschap bij de balie te Brussel 1891-1991, 1992.

Auteur(s)

Reginald de Schryver