Gazette van Brugge, De

Uit NEVB Online
Versie door ADVN (overleg | bijdragen) op 8 jan 2019 om 13:20 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

gesticht in 1792 door Joseph Bogaert onder de naam Vaderlandsch Nieuwsblad.

Tijdens de Oostenrijkse restauratie (1793-1795) verscheen de krant niet meer. In 1795 werd ze heropgericht als de De Brugsche Gazette, de spreekbuis van het Franse bewind. Sporadisch werd de Nederlandse taal in de krant verdedigd. Vanaf 1814 verscheen de krant onder de titel De Gazette van Brugge. Na de Belgische Revolutie van 1830 kwam ze meer uitgesproken op voor het Nederlands en vanaf dan verdedigde ze ook de Vlaamse belangen. Aanvankelijk behield de Gazette haar neutraal karakter maar vanaf 1851 vertolkte ze een katholiek standpunt. In de jaren 1880 werd vooral aandacht besteed aan de arbeidersklasse en werd het plan geformuleerd een gilde op te richten. Daarmee wou De Gazette van Brugge het socialisme, dat ze vooral omwille van zijn antigodsdienstigheid aanviel, de pas afsnijden. Het succes van Adolf Daens werd in De Gazette van Brugge aanvankelijk toegejuicht. Na de breuk binnen de katholieke partij (1896) en de opkomst van het daensisme in Brugge bleef ze het orgaan van de katholieke partij. In 1899 kwam de krant in handen van de katholieke senator Léon van Ockerhout. Het daensisme werd nu haar grootste tegenstander. Hoofdredacteur Camiel Moeyaert en uitgever Louis Herreboudt staakten hun medewerking en stapten over naar de partij van de daensistische priester Florimond-Alphonse Fonteyne. Gustaaf Stock nam de leiding over, viel in de Gazette Fonteyne meermaals aan en verspreidde over hem geruchten en valse beschuldigingen. Na de Eerste Wereldoorlog sloot Stock zich aan bij de Ligue nationale pour l'unité belge, wat bij de katholieke partij niet in goede aarde viel. Stock werd dan ook het recht ontnomen om de Gazette te drukken. Dit betekende het einde van de krant. Het laatste nummer verscheen op 31 oktober 1919.

Literatuur

R. van Eenoo, Een bijdrage tot de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge (IUCHG, Verhandelingen IV, 1959); 
id., De pers te Brugge: 1792-1914. Bouwstoffen (IUCHG, Bijdragen 20, 1961); 
K. Rotsaert, Priester Fonteyne en het fonteynisme te Brugge, 1975; 
G. Demarest, De Vlaamse Beweging te Brugge (1918-1930), RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1975; 
J.A. van Houtte, De geschiedenis van Brugge, 1982; 
K. Rotsaert, 'Camille Moeyaert, een christendemocraat van het eerste en het laatste uur', in Het Brugs Ommeland, jg. 22 (1982), p. 119-123; 
E. van Betsbrugge, De Gazette van Brugge onder het bewind van Willem I (1815-1830), RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1985.

Auteur(s)

Filip Boudrez