Bussumer Telegram

Uit NEVB Online
Versie door ADVN (overleg | bijdragen) op 8 jan 2019 om 18:27 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

motie opsteld door René de Clercq, gericht aan koning Albert I en verzonden op 11 juli 1915, naar aanleiding van de herdenking in Bussum.

Het Nederlandse Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) zorgde in 1915 voor een 11 juli-herdenking in Bussum waar ook Vlaamse vluchtelingen uitgenodigd waren. Onder hen bevond zich onder meer de dichter René de Clercq die op dat ogenblik al onder invloed van activisten en van de Duitse agent Frederik C. Gerretson stond. De Clercq stuurde op deze viering, namens de aanwezigen, een motie naar de Belgische koning Albert I waarin een beroep werd gedaan op de vorst om "Vlaanderens volkomen geestelijke vrijwording" te waarborgen. Het duurde weken eer er antwoord kwam. Daarin werd duidelijk gesteld dat het winnen van de oorlog voorging op alle politieke eisen en dat het herstelde Belgische parlement, na de oorlog, bevoegd was om iets te doen aan het Vlaamse vraagstuk. Het antwoord werd door De Clercq samengevat als "Vecht en zwijgt!" en deze leuze zou de geschiedenis ingaan als typerend voor de Belgische onwil om tijdens de oorlogsjaren tegemoet te komen aan de Vlaamse verzuchtingen.

Literatuur

L. Schepens, Koning Albert, Charles de Broqueville en de Vlaamse beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1983; 
K. Hulpiau, 'Dichter René de Clercq als flamingant. Ontwikkeling naar het activisme in het eerste oorlogsjaar', in WT, jg. 42 (1983) p. 83-96 en p. 236- 247.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer