Brants, Karel G.

Uit NEVB Online
Versie door ADVN (overleg | bijdragen) op 8 jan 2019 om 17:24 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

(Sint-Jans-Molenbeek 15 maart 1856 – Neerijse 7 maart 1934).

Was doctor in de rechten, werd gemeentesecretaris van Etterbeek en later directeur van de Vlaamse diensten van de wetgevende Kamers. Deze sociaal georiënteerde cultuurflamingant was medeoprichter en voorzitter van de Vlaamsche Bond van het Arrondissement Brussel. In het kader van de Sprekersbond, ontstaan in de schoot van het Vlaamsch Verbond, hield Brants talrijke meetings, vooral op het platteland. Hij behoorde tot het bestuur van het in 1893 te Gent opgerichte christelijk-democratisch Verbond der Sprekersbonden en maakte deel uit van de groep katholieke Vlaamse intellectuelen (Eigen Leven) die onder meer het initiatief nam tot de oprichting van Dietsche Warande en Belfort.

Ook als jurist en als man van de administratie stond Brants volop in de V.B. Hij was, in een periode waarin de Vlaamse rechtsliteratuur nog in de kinderschoenen stond, overtuigd van de mogelijkheid een Nederlandstalige jurisprudentie en een Vlaamse rechtswetenschap te ontwikkelen. In 1897 was hij dan ook medestichter van het Rechtskundig Tijdschrift, waarvan hij de eerste redactiesecretaris werd en dat de Vlaamse belangen verdedigde. Brants zelf demonstreerde door menige publicatie, hoofdzakelijk inzake bestuursrecht, dat men het Nederlands als een volwaardige juridisch-wetenschappelijke taal kon hanteren. In 1921 publiceerde hij in Dietsche Warande en Belfort een artikelenreeks over de Nederlandse rechts- en bestuurstaal. Hiermee wilde hij de correcte Nederlandse terminologie ingang doen vinden omdat vele juridische termen tot dan toe verkeerd werden vertaald. Zijn boek Het Belgisch gemeenterecht (1921) was tot dan toe het enige werk dat de oude en nieuwe wetgeving op dit gebied samenvatte en bewerkte.

Brants was eveneens de oprichter, en gedurende jaren de bezieler, van het Tijdschrift der Gemeentebesturen, dat door het verlenen van studiemateriaal voor het administratieve recht, een geenszins te verwaarlozen stimulerende en helpende factor was bij de stelselmatige vernederlandsing van het bestuur in Vlaanderen. In 1923 werd hij door de minister van justitie, F. Masson, benoemd tot lid van de commissie die tot taak had de tekst van de grondwet in het Nederlands te vertalen, alsmede de tekst van de wetboeken en van de gebruikelijke wetten en besluiten waar nog geen officiële Nederlandse tekst van bestond. (gerecht)

Werken

'Nederlandsche rechts- en bestuurstaal', in Dietsche Warande en Belfort (1921); 
Studiën over de Belgische grondwet: de wetgevende macht, 1923; 
De Belgische grondwet en de Belgische staatsinstellingen: beginselen van grondwettelijk en administratief recht, 1925; 
Gemeenteraadsverkiezingen 1926: praktische handleiding, 1926 (herhaald in 1932 en 1938); 
Het Belgisch gemeenterecht: samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen, 19475.

Auteur(s)

Jan Hardy; Sam van Clemen